X.509

X.509 baserede public key infrastrukturer åbner mange muligheder for organisationen. Det er vigtigt, at udvikling, implementering, udrulning og drift planlægges korrekt, da tilbageløb kan være meget udgiftstunge.

eID Consult kan bidrage med kompetencer, der med udgangspunkt i de forretningsmæssige behov sikrer, at alle væsentlige elementer bliver gennemarbejdet inden infrastrukturen "fødes" med den såkaldte Key Signing Ceremony, herunder:

  • fastlæggelse af sikkerhedsniveau
  • fastlæggelse af PKI hierarki
  • valg af krypteringsalgoritmer
  • fastlæggelse af certifikatindhold
  • fastlæggelse af krav til PKI software og hardware
  • fastlæggelse af krav til driftsleverandør

og ikke mindst

  • formulering af certificate policy (CP) og Certificate Practice Statement (CPS)

eID Consult kan således i samarbejde med din organisation sikre en struktureret og fremtidssikret tilgang til alle aspekter af PKI etablering og drift.

eID Consult logo