EU regulering

EU har vedtaget en forordning, der erstatter det gamle eSignatur-direktiv fra 1999 og dermed den danske lov om elektroniske signaturer fra maj 2000. I den forbindelse er der et stort standardiseringsarbejde i gang til sikring af en fælles interoperabel implementering. Dette åbner mulighed for udvikling af nye løsninger, som med små tilretninger kan eksporteres til resten af Europa.

eID Consult har stor indsigt i indholdet af EU forordningen samt de tilhørende ETSI standarder og kan derfor bidrage med information og analyser af konsekvenser og nye forretningsmuligheder for jeres organisation i forhold til forordningen.

eID Consult logo